تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

علی

گوهرنامه – ۶۱

شرافت به خرد و ادب است؛ نه به دارایی و نژاد._ علی‌بن‌ابیطالب

گوهرنامه – ۵۰

اگر جاهلین ساکت می شدند اختلاف بر چیده می شد_علی‎بن‎ابیطالب

زندگینامه ابن ابی عبیده ثقفی مختار

مختار. (اِخ ) ابن ابی عبیده ٔ ثقفی (1 - 67 هَ . ق .) ملقب به کیسان  وی از مردم طائف است . در خلافت عمر همراه پدر خود به مدینه رفت . پدر او در وقعه ٔ یوم الحجر در عراق به قتل رسید. مختار به بنی هاشم پیوست و در خلافت علی (ع ) با آن حضرت در…

زندگینامه میرزا علی نقى حکیم‌الممالک

نویسنده : سیدسعید میرمحمدصادق حكیم‌الممالك ، لقب میرزا علی‌نقى، از رجال معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار. وى در 1240 به دنیا آمد. پدرش، حاج آقااسماعیل جدیدالاسلام، پیشخدمت‌باشى محمدشاه و ناصرالدین شاه بود (اعتمادالسلطنه، 1363ش ب، ص 46؛…