تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

غزلیات و قصیده ها

زندگینامه شوریده شیرازی

در تاریخ درباره زندگینامه شوریده شیرازی اینگونه بیان شده: محمد تقی فرزند عباس ، شاعر معروف در سال 1276 هجری قمری در دوران صفویه در شهر شیراز به دنیا آمد. سید محمد تقی شیرازی نسبش به اهلی شیرازی می رسد. در سن هفت سالگی ایشان به مریضی آبله