تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

واکسن فلج اطفال

زندگینامه جوناس سالک کاشف واکسن فلج اطفال

بیوگرافی جوناس ادوارد سالکمتولد جوناس ادوارد سالک۲۸ اکتبر ۱۹۱۴ نیویورک سیتی، نیویورکمرگ ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵ (۸۰ سال) لا هویا، کالیفرنیامحل زندگی نیویورک، پیتسبورگ، لا هویاملیت آمریکاییتبار…