تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پبامبر اعظم

زندگینامه پیامبر اعظم محمد (ص)

پيامبر اعظم (ص) نام: محمد همسران فرزندان الف) پسران ب) دختران اصحاب و ياران زمامداران معاصر رويدادهاى مهم داستان‏ها 1. امين قريش 2. سفير پيامبر اسلام (ص) در سرزمين روم. كلمات شريفهنام: محمّد در…