تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پرداز

عبید زاکانی شاعرغزل سرا، طنزنویس ولطیفه پرداز

" موش و گربه ومنظومۀ سروده شده دراقتباس از آن " عبيد زاکانی از مشهورترين شاعران و نويسندگان زبان فارسی- دری است که متأسفانه ازاحوال و وقايع زندگانی او اطلاعات کافی ومفصلی دردست نيست.