تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

چارلز ببیج

زندگینامه چارلز ببیج

چارلز بابیج یک فلسفه دان و یک ریاضی دان مشهور از کشور اینگلیس بود. وی اولین شخصی بود که فکر ساخت یک ماشین محاسبه گر را در ذهنش پرورش می داد.