تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

کورت والدهایم

زندگینامه کورت والدهایم

کورت والدهایم این سیاست مدار بزرگ در سال 1918 در 21 دسامبر چشم به جهان گشود. او دیپلماتی از تبار اتریش و چهارمین دبیرکل ملل متحد بود.