تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ابوریحان بیرونی

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

رشته : جانور شناسی محل تولد : خوارزم تاریخ تولد : ۳۶۲
خلاصه : ابوریحان یکی از دانشمندان و مشاهیر ملی ایران است . اهمیت عمده او را دراین بود که درریاضیات و علم هیات و نجوم درزمان خود تقریبا یگانه عالم بوده و می توان گفت یگانه عالم بزرگ آن دوره دراین فنون وی بود . ابوریحان بیرونی مردی یک فن و متخصص بود و درامر هیات و نجوم و علوم طبیعی مهارت داشت.

Biruni 1.jpg
همسر و فرزندان : ابوریحان چندین سال از عمر خویش را درهندوستان گذرانید و زبان سانسکریت فراگرفت و با کتب ریاضی ‌، نجوم ،‌فلسفه و علوم وادیان هندی وبه طورکلی بافرهنگ اقوام هند به خوبی آشنا شدو و معرفت عمیقی به احوال هندوستان حاصل کرد.

تمبر اتحاد جماهیر شوروی سابق
تمبر اتحاد جماهیر شوروی سابق


زمان و علت فوت : وفات ابوریحان بیرونی درسوم رجب ۴۴۰ بود . او درهنگام فوت تقریبا ۷۸ سال داشت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : تا سال ۴۰۷ هجری ابوریحان درخوارزم درخدمت ماموران خوارزمشاه بود اما ظاهرا ازسال ۴۰۸ او در نزد محمود غزنوی بوده است. وی درسفرهایی که محمود به هندوستان از برای غزوه فتوحات لشکر کشی می کرد همراه بود. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : ابوریحان گاهی درجرجان در نزد قابوس بن وشمگیر بوده و زمانی درگرگانج یا جرجانیه نزد خوارزمشاه بود . وی زمانی نزد سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی میزیست .

مطالب خواندنی:
مجسمه ابوریحان بیرونی
مجسمه ابوریحان بیرونی در سازمان ملل
منابـــــــع
بررسیهایی درباره ابوریحان بیرونی بمناسبت هزاره ولادت او ،‌تهران ،‌شورای عالی انقلاب و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی ،۱۳۵۲،ص۳
آثارویژگی
تحقیق ماللهند
صیدنه
تاریخ خوارزم (المسامره فی اخبار خوارزم )
التفیهم فی صناعه التنجیماین اثر تنها کتاب ابوریحان بیرونی به زبان فارسی است این کتاب درباره علم هیات است که بعدا آن رابه عربی انشاء کرد.
قانون مسعودی
آلاثار الباقیه عن القرون الخالیه
منبع: ایران شناسی
ممکن است شما دوست داشته باشید

1
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
لیلا
Guest
لیلا

سایتتون خوبه