تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویریاز چهره های ماندگار ایران

کوروش کبیر

کوروش بزرگ - بنیانگذار سلسله هخامنشیان - اولین شاهنشاه جهان - نگارنده اولین منشور جهانی - ناجی قوم یهود - در قرآن و تورات از وی به نیکی یاد شده است - نام وی در قرآن ، ذوالقرنین می باشد

خشایارشا

خشایار شاه - فاتح آتن در عهد هخامنشیان - محدث بنای آپادانا در تخت جمشید

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم فردوسی توسی - سراینده شاهنامه - قهرمان عرب زدایی از فرهنگ پارسی حکیم فردوسی توسی - سراینده شاهنامه - قهرمان عرب زدایی از فرهنگ پارسی

کاوه آهنگر

تندیس کاوه آهنگر - سنبل آزادی خواهی و ستم ستیزی نزد ایرانیان - سرنگون ساز ضحاک ماردوش- صاحب درفش کاویانی

بابک خرمدین

بابک خرمدین - سردار ایرانی - قهرمان مبارزات ایرانیان علیه اعراب

ابوریحان بیرونی

ابو ریحان بیرونی - ریاضیدان و منجم ایرانی

حافظ شیرازی

خواجه حافظ شیرازی معروف به لسان الغیب- شاعر ایرانی

سعدی شیرازی

خواجه سعدی شیرازی - شاعر ایرانی

حکیم ابو علی سینا

حکیم ابوعلی سینا- دانشمند و پزشک ایرانی

مطالب خواندنی:

خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری- ریاضیدان و شاعر ایرانی

مولانا جلال الدین مولوی

مولانا جلال الدین محمد معروف به مولوی- شاعر ایرانی

خوجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی - دانشمند ، منجم و وزیر ایرانی

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری - شاعر ایرانی

بابا طاهر عریان

باباطاهر - شاعر ایرانی

رودکی

رودکی - شاعر ایرانی

جابر ابن حیان

جابر بن حیان - شیمیدان ایرانی

نادر شاه افشار

نادر شاه افشار - فرمانروای ایرانی - فاتح هندوستان

امیر کبیر

شهید امیر کبیر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.