تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر

مشاهیر تاریخ جهان

زندگینامه لطفعلی خان زند

زندگی نامه لطفعلی خان زند پس از به قتل رساندن جعفرخان سر فرمانروایی او بین خلفای زند اختلاف بود.سرانجام حاجی ابراهیم در اخر فداکاری ارتشی را اورد و لطف علی خان به عنوان شاه منصوب کرد.او جوانی فوق العاده خوش سیما بود. چهره ای جذاب ،…

زندگینامه کریم خان زند

زندگینامه کریم خان زند او متولد شده در سال 1086 در روستای ملایر است او در سال 1157 در شهر شیراز دیده از جهان بست.او از سال 1163 تا 1193 پادشاه عادل ایران زمین و بنیانگذار زندیه بود. پس از مرگ نادر شاه افشار جانشینان او نزاع‌های فراوانی…

زندگینامه قا آنی

زندگینامه قا آنی قاآنی از شعر سرایان و قصید گویان مشهور دربار قاجار و شاهانی مثل فتحعلی شاه، محمّدشاه ناصرالدین‌شاه بود و هر سه این شاهان از این شاعر خوششان می امد.قاآنی در ۱۲۲۳ قمری در شیراز و در خانواده‌ای با ریشه ایل زنگنه کرمانشاه،…

زندگینامه سید عبدالحسین لاری

حاج سيد عبد الحسين فرزند سيد عبد الله، معروف به مجتهد لاری یکی از علما و مراجع بزرگ استان فارس در قرن اخير بود.زادگاهش دزفول بود. در جوانی چند سال عتبات عاليات اقامت گزيد و از محضر ميرزای بزرگ و همچنین علامه کاظمينی، علامه ايروانی،…

زندگینامه ایت الله میرزای شیرازی

مقدمه ایشان مشهور به میرزای شیرازی بودند و از علمای و مراجع قدیمی شیعه می باشند که بخاطر نامه تاریخی تحریم تنباکو بسیار در تاریخ شناخته شدند. میرزای شیرازی در اوایل زندگی یعنی سال ۱۲۴۸ هجری قمری از شهر محل تولدش شیراز به اصفهان مهاجرت کرد…

زندگینامه اقا محمد خان قاجار

مقدمه آقا محمد شاه زاده که همان آقا محمد خان گفته می شود ، تاسیس کننده سلسله قاجار و اولین پادشاه سلسله بزرگ قاجار در سرزمین پارس(ایران) بوده.در سال ۱۱٧٤ هجری شمسی آقا محمدخان که از افراد ایل قاجار بود با برکناری حکومت جانشینان کریم…