تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر جانورشناس

زندگینامه جین گودال

جین گودال Jane Goodall زیست‌شناسی که علم حیوان‌شناسی را دگرگون کرد. جین گودال در کتاب مشهورش به نام «در سایه‌ی انسان» نوشت بله انسان بدون شک بر شامپانزه مسلط شده است بااین‌همه، شامپانزه برای درک گذشته انسان، موجودی بسیار بااهمیت…