تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر فلسفه

مشاهیر فلسفه

زندگانی آریستیپوس

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: (Aristippus 435-356 BC). یکی از شاگردان سقراط که هنگام…

زندگانی کورت گودل

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: کورت گودل (Kurt Godel) در 28 آوریل 1906 در شهر برنو در…