دسته: بخش ویژه : گوهر نامه

گوهرنامه – ۳۸ ۳

گوهرنامه – ۳۸

بر فراز کوه‌ آمد. و وقتی‌ که‌ او بنشست‌، شاگردانش‌ نزد او حاضر شدند.  ۲  آنگاه‌ دهان‌ خود را گشوده‌، ایشان‌ را تعلیم‌ داد و گفت‌: ۳  «خوشابحال‌ مسکینان‌ در روح‌، زیرا ملکوت‌آسمان‌ از آن‌ ایشان‌ است‌.  ۴  خوشابحال‌ ماتمیان‌، زیرا ایشان‌ تسلّی‌ خواهند یافت‌.  ۵  خوشابحال‌ حلیمان‌، زیرا ایشان‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد. ۶ خوشابحال‌ گرسنگان‌ و تشنگان‌ عدالت‌، زیرا ایشان‌ سیر خواهندشد.  ۷  خوشابحال‌ رحم‌کنندگان‌، زیرا بر ایشان‌ رحم‌ کرده‌ خواهد شد.  ۸  خوشابحال‌ پاک‌دلان‌، زیرا ایشان‌ خدا...

گوهرنامه – ۳۷ ۱

گوهرنامه – ۳۷

محبت به کسانی که تو را دوست دارند، اعتباری برای تو نیست چون گناه کاران هم به کسانی که آن ها را دوست دارند محبت می کنند نیکی در مقابل نیکی، اعتباری برای فرد محسوب نمی شود، زیرا گناه کاران هم به گناه کاران قرض داده و انتظار دارند وام آن ها به طور کامل پرداخت شود _ Luke 6:30-34 به نقل از کتاب : “پول، جنایت و مافیا – در اِفشاری واتیکان – اثر پل ویلیامز

گوهرنامه – ۳۵ ۰

گوهرنامه – ۳۵

«هنگامی ‌که آن خانم مهربان از طرف سازمان حمایت کودک به دیدن ما آمد و مثل دیگران از ما پرسید: چرا ما این‌همه بچه داریم؟ زنم، که آن ‌روز خلق خوشی نداشت، صادقانه و بی‌غل و غش جواب داد: اگر وضع مالی ما اجازه می ‌داد شب‌ها به سینما می‌رفتیم… ولی حالا که پول نداریم شب می‌خوابیم و بچه‌ها هم دنیا می‌آیند.» _کودک/ آلبرتو موراویا

گوهرنامه – ۳۴ ۰

گوهرنامه – ۳۴

ما به این شعار آشکار ایمان داریم که تمام اِنسان ها برابر آفریده شده اند، که آفریدگار حقوق جدایی ناپذیر به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق می توان زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی را نام برد. (متن از اِعلامیه استقلال آمریکا – ۱۷۷۶ میلادی)

گوهرنامه – ۳۳ ۲

گوهرنامه – ۳۳

“و ترس با نا امیدى و شرم با محرومیت همراه است؛ فرصت ها چون ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى نیک را غنیمت شمارید.” _امام علی بن ابیطالب