تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه – ۳۵

«هنگامی ‌که آن خانم مهربان از طرف سازمان حمایت کودک به دیدن ما آمد و مثل دیگران از ما پرسید:چرا ما این‌همه بچه داریم؟زنم، که آن ‌روز خلق خوشی نداشت، صادقانه و بی‌غل و غش جواب داد:اگر وضع مالی ما اجازه می ‌داد شب‌ها به…

گوهرنامه – ۳۴

ما به این شعار آشکار ایمان داریم که تمام اِنسان ها برابر آفریده شده اند، که آفریدگار حقوق جدایی ناپذیر به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق می توان زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی را نام برد. (متن از اِعلامیه استقلال آمریکا - 1776…

گوهرنامه – ۳۳

"و ترس با نا اميدى و شرم با محروميت همراه است؛ فرصت ها چون ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد."_امام علی بن ابیطالب

گوهرنامه – ۳۲

وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم هیچ یک از ما نمی اندیشد._والتر لیپمن

گوهرنامه – ۳۱

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و به قضاوت درباره دیگران بنشینیم. ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم . _ماهاتما گاندی

گوهرنامه – ۳۰

نادرستی، هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید حقیقت نخواهد شد و حقیقت، هرچند هیچ کس آنرا نبیند نادرست نخواهد شدماهتما گاندی (مهاتما گاندی)