تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه – ۳۸

بر فراز كوه‌ آمد. و وقتي‌ كه‌ او بنشست‌، شاگردانش‌ نزد او حاضر شدند.  2  آنگاه‌ دهان‌ خود را گشوده‌، ايشان‌ را تعليم‌ داد و گفت‌: 3  «خوشابحال‌ مسكينان‌ در روح‌، زيرا ملكوت‌آسمان‌ از آن‌ ايشان‌ است‌.  4  خوشابحال‌ ماتميان‌، زيرا ايشان‌…

گوهرنامه – ۳۷

محبت به کسانی که تو را دوست دارند، اعتباری برای تو نیستچون گناه کاران هم به کسانی که آن ها را دوست دارند محبت می کنندنیکی در مقابل نیکی، اعتباری برای فرد محسوب نمی شود،زیرا گناه کاران هم به گناه کاران قرض داده و انتظار دارند وام…

گوهرنامه – ۳۶

آنان که هیچ گاه اشتباه و لغزشی نداشته اند کشفی هم نکرده اند. _ گالیله

گوهرنامه – ۳۵

«هنگامی ‌که آن خانم مهربان از طرف سازمان حمایت کودک به دیدن ما آمد و مثل دیگران از ما پرسید:چرا ما این‌همه بچه داریم؟زنم، که آن ‌روز خلق خوشی نداشت، صادقانه و بی‌غل و غش جواب داد:اگر وضع مالی ما اجازه می ‌داد شب‌ها به…

گوهرنامه – ۳۴

ما به این شعار آشکار ایمان داریم که تمام اِنسان ها برابر آفریده شده اند، که آفریدگار حقوق جدایی ناپذیر به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق می توان زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی را نام برد. (متن از اِعلامیه استقلال آمریکا - 1776…

گوهرنامه – ۳۳

"و ترس با نا اميدى و شرم با محروميت همراه است؛ فرصت ها چون ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد."_امام علی بن ابیطالب