تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه – ۶۵

نخنديد، گريه نكنيد، بيزار نباشيد، بلكه بفهميد. _اسپينوزا

گوهرنامه – ۶۴

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است_سقراط

گوهرنامه – ۶۳

{...چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم..}_میکل آنژ

گوهرنامه – ۶۲

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسند که همه را باید کُشت..._کامو

گوهرنامه – ۶۱

شرافت به خرد و ادب است؛ نه به دارایی و نژاد._ علی‌بن‌ابیطالب

گوهرنامه – ۶۰

بسیاری از مردم فکر می کنند که دارند فکر می کنند! درحالی که آن ها در حال به روز کردن تعصباتشان هستند!"ویلیام جیمز"