تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه – ۶۸ (پیرامون تقلید)

«خداوند از تقليد نهی كرد، مقلدان را نكوهش كرد و آنان را بفرمود تا در جرگه اهل انديشه و معرفت در آيند و ايشان را بيم داد از پيروی پيشينيان و تقليد اسلاف و مشايخ گذشته» + دكتر اكبر ثبوت‌ «منابع‌ فكری صدرالمتألهين‌ شيرازی» ۹ تیر ۱۳۸۳…

گوهرنامه – ۶۷

لطمه ی روحی تاوانی است که هر شخص باید بابت استقلال خود بپردازد.- مورا کامی

گوهرنامه – ۶۶

براستی من با قلم خود می اندیشم، زیرا سرم اغلب هیچ از آن چه دستم می نویسد، نمی داند._لودویگ ویتگنشتاین  (فرهنگ و ارزش ترجمه امید مهرگاص43 )

گوهرنامه – ۶۵

نخنديد، گريه نكنيد، بيزار نباشيد، بلكه بفهميد. _اسپينوزا

گوهرنامه – ۶۴

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است_سقراط

گوهرنامه – ۶۳

{...چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم..}_میکل آنژ