تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آرتور سی کلارک

زندگینامه آرتور سی کلارک

سِر آرتور چارلز کلارک متلخص به آرتور سی کلارک از نویسندگان بزرگ، مخترعان و ادم های معروف انگلیسی است.کتاب علمی-تخیلی خیلی مشهور ۲۰۰۱اودیسه فضایی ساخته وی است.