تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

جامی

نورالدین عبدالرحمن جامی

گرايش : شعرخلاصه : نورالدين عبدالرحمن جامي ( 817- 898 ه. ق ) از استادان نظم نثر فارسي در قرن نهم هجري به شمار مي رود و در شعر و عرصة عرفان نيز صاحب تاليفات و آثارمعروف و گرانباري است: يكي از القاب وي ؛ خاتم الشعرا؛ است اشعار جامي را…