تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

جان هینریش پستالوزی

زندگینامه جان هینریش پستالوزی

زندگینامه جان هینریش پستالوزی يوهان هاينْريش پستالوزی در ماه ژانويه 1744در زوريخ سوئيس به چشم به جهان گشود. در راستای تربيت خانواده ره روحاینت روی اورد روزگار می‏گذرانيد. پستالوزی به فكر افتاد تا روستاييان پيرامون خود را از حال فلاكت و…