تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

جواد نوربخش

زندگینامه جواد نوربخش

جواد نوربخش (زاده:۱۹ آذر ۱۳۰۵، کرمان - درگذشت:۱۹ مهر ۱۳۸۷ آکسفورد) استاد روان‌پزشکی دانشگاه تهران، و پیر سلسلهٔ نعمت‌اللهی و نویسنده بود.جواد نوربخش (نورعلیشاه)زادروز ۱۹ آذر ۱۳۰۵ کرمان، ایراندرگذشت ۱۹ مهر…