تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

حائرى

مهدی حائرى یزدى

مهدى، حكیم و اصولى معاصر. پدرش، شیخ‌عبدالكریم حائرى یزدى*، مؤسس حوزه علمیه قم بود. مهدى حائرى در 1302ش در قم متولد شد. تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در زادگاهش گذراند و در 1315ش تحصیلات علوم دینى را آغاز كرد (حائرى یزدى، 1381ش، ص 16، 22ـ23).…

محمدصالح حائرى مازندرانى

حائرى مازندرانى ، محمدصالح، متبحر در فلسفه مشاء، فقه و اصول، كلام و تفسیر و شعر و ادب در قرن چهاردهم. او در 1297 (آقابزرگ طهرانى، 1404، قسم 3، ص 936؛ شریف رازى، ج 5، ص 336)، و به قولى در 1298، در كربلا متولد شد (فضائلى، ص 84؛ باقرزاده…