تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

دکتران فرانسوی

زندگینامه لویی پاستور

لویی پاستور از شیمی‌دانان و زیست‌شناسان مشهور فرانسوی است.شهرت وی مدیون شناخت نقش باکتریها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری می‌باشد.