تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

رنه دکارت

زندگینامه رنه دکارت

رنه دِکارْت در تاریخ 31 مارس سال 1596 در فرانسه به دنیا امده. ریاضی‌دان و فیلسوف فرانسوی مشهور عصر روشنگری است.