تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه فردین

زندگینامه فردین

فردین در 15 بهمن 1309 در شهر تهران به دنیا امد. فردین که جزو بازیگران قدیمی ایران است در زمینه هایی مثل، هنرپیشگی، کارگردانی سینما و کشتی‌ فعالیت می کرده.