تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

مشاهیر اسکاتلند

زندگینامه ویلیام رمزی

سر ویلیام رمزی این شیمی دان معروف  در 2 اکتبر سال 1852 در گلاسگو واقع در اسکاتلند به دنیا امد. شیمی دان مشهور تاریخ و دریافت کننده جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۰۴ است.