تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

مشاهیر شیمی

زندگینامه تیکو براهه

تیکو براهه ستاره شناس معروف کشور دانمارک بود.این ستاره شناس در چهارده‌ سالگی  در حال مشاهده کسوف شد هدفش را جهت پرداختن به ستاره شناس شدن حتمی نمود.