تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

مشاهیر شیمی

زندگینامه همفری دیوی

بیوگرافی همفری دیویدر زندگی نامه همفری دیوی اینگونه آمده است که :همفری دیوی دانشمند انگلیسی در ۱۷ دسامبر سال ۱۷۷۸ در پنزانس انگلیس دیده به جهان گشود. همفری بزرگترین پسر خانواده اش بود که از طبقه متوسط جامعه بودند. همفری تحصیلات ابتدایی…

زندگینامه تیکو براهه

تیکو براهه ستاره شناس معروف کشور دانمارک بود.این ستاره شناس در چهارده‌ سالگی  در حال مشاهده کسوف شد هدفش را جهت پرداختن به ستاره شناس شدن حتمی نمود.