تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر یونان

زندگینامه اﻓﻼﺗﻮن

درست است که تعداد انگشت شماری فلسفه دان به خود جرأت داده اند و دست به نوشتن مکالمه زده اند وبرخی از آثاری هم که پدید آمده رویکرد فلسشی بسیار جدی ای دارد.

زندگینامه افلاطون

مقدمه  افلاطون در سال 428 در یك خانواده مرفع و اصیل آتنی به دنیا امد. نام واقعی او«آریستوكلس» بود و اسم افلاطون بعد ها به خاطر بدن قوی او به او داده شد. وی یكی از بزرگترین فلاسفه جهان به شمار می رود. دوره جوانی او با دوره درخشندگی فرهنگ…

زندگانی ارسطو

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ارسطو در سال 384 ق. م، در استاگیرا واقع…

زندگانی آناکسیماندر

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: Anaximander آناکسیماندر ( 546-610پ م). فیلسوف طبیعى که…

زندگانی آناکساگوراس

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: آناکساگوراس Anaxagoras(500-428 پ م). آناکساگوراس در…

زندگانی آتاتورک

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: مصطفی کمال پاشا منبع:سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/67303تاریخ ما امیدوار است با…