تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر فرانسه

مشاهیر و بزرگان تاریخ و تمدن کشور فرانسه

زندگینامه آندره ماری آمپر

مقدمه آندره ماری آمپر در بیست و دوم ماه ژانویه 1775 در شهر زیبا لیون در کشور بزرگ فرانسه چشم به جهان گشود. آمپر تنها  پسرفرزند ژاک آمپر و ژان آنتوانت دسوتیته سارس بود. که از بازماندگان خانواده‌های بازرگانان مرفه ابریشم در لیون بودند. یکی…

زندگانی محمد ارکون

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: 1. زندگی محمد ارکون در یکم فوریه سال 1928م…

زندگانی پیتر آبلار

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: پیر آبلار Peter Abelard  به سال 1079 میلادی در پاله…