تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر قاجاریان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی قاجار ها » قاجاریان (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه. ق.) بنیان‌گذار آغا محمد خان

زندگینامه پرویز ناتل خانلری

زندگینامه پرویز ناتل خانلری پرویز ناتـل خانلری زاده شده در  در تهران و در اسفند ۱۲۹۲ چشم به جهان گشود. والدین او از تبار مازندرانی وشمالی بودند و در دوران سلسه قاجار در دیوان مشغول بودند. خانوادهٔ پدری خیلی زودتر از شهرستان نور، روستای…

زندگانی احمد شاه

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: دومین فرزند ذکور محمدعلی شاه، در 27…

زندگانی محمد تقی پسیان

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: کلنل محمدتقی خان پسیان منبع:سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی…