تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر مکتشف و گیتاشناس

زندگینامه ویلیام هرشل

فردریک ویلیام هرشل ترانه سرا و اهل نجوم بریتانیایی-آلمانی بود که به دلیل پیدا کردن سیارهٔ اورانوس به شهرت رسید.