تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

زرتشت

درین نوشته بگونه ای کوتاه آورده می شود که زرتشت از چه و چگونه ساخته شد و برای چه پا بدین دنیا گذاشت و دلیل مبارزه…