تاریخ ما » مشاهیر آخرین ها

زندگانی 
 اسعد ابن زراره ۰

زندگانی اسعد ابن زراره

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: اَسْعَدبن زُرارِه: (اسعد الخیر) ابوامامة‌بن زرارة‌بن‌عُدَس خزرجى[1] او از تیره بنى‌نجّار[2] و از یکتا پرستان عصر جاهلى بود.[3] نقلها درباره اسلام وى متفاوت است؛ بنا به نقلى او همراه ذکوان‌بن‌عبد قیس به مکّه آمد و با شنیدن آوازه پیامبر(صلى الله علیه وآله)نزد حضرت رفته، مسلمان شد[4] و براساس روایت دیگرى، وى با 6‌یا‌8[5] نفر از مردم مدینه در مکّه و در عقبه با پیامبر(صلى الله علیه وآله)ملاقات کرد و اسلام آورد، به هر روى، وى از...

زندگانی 
 ابوسعد عبداللّه ابن زبعرى ۰

زندگانی ابوسعد عبداللّه ابن زبعرى

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ابن‌زِبَعْرى: ابوسعد عبداللّه بن زبعرى بن‌قیس‌بن عدى از تیره بنى‌سهم[1] و از دشمنان نخستین پیامبر و اسلام وى از شعراى بنام عصر جاهلى بود، و‌برخى او را بدیع‌گوى‌ترین شاعر مکّه دانسته‌اند؛ هر چند برخى دیگر، چون زبیربن‌بکار، چنین باورى ندارند.[2] وى اشعارى در ستایش و سرزنش افراد و اقوام داشت و همین امر، گاه او یا قومش را دچار مشکل مى‌کرد؛ چنان‌که شعرش در ستودن هاشم بن‌عبد مناف و اطعام او در خشک‌سالى، حسادت امیّة بن‌عبد...

زندگانی 
 ابوسعد عبداللّه ابن زبعرى ۰

زندگانی ابوسعد عبداللّه ابن زبعرى

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ابن‌زِبَعْرى: ابوسعد عبداللّه بن زبعرى بن‌قیس‌بن عدى از تیره بنى‌سهم[1] و از دشمنان نخستین پیامبر و اسلام وى از شعراى بنام عصر جاهلى بود، و‌برخى او را بدیع‌گوى‌ترین شاعر مکّه دانسته‌اند؛ هر چند برخى دیگر، چون زبیربن‌بکار، چنین باورى ندارند.[2] وى اشعارى در ستایش و سرزنش افراد و اقوام داشت و همین امر، گاه او یا قومش را دچار مشکل مى‌کرد؛ چنان‌که شعرش در ستودن هاشم بن‌عبد مناف و اطعام او در خشک‌سالى، حسادت امیّة بن‌عبد...

زندگانی 
 محمد ابن ریان اشعری قمی ۰

زندگانی محمد ابن ریان اشعری قمی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: در اوایل سده سوم هجری، در خاندان بزرگ و شایسته و دانش پرور اشعری، کودکی چشم به جهان گشود که پدرش نام محمّد را برای او برگزید. به لحاظ این که این کودک در دودمان ارجمند اشعری پا به عرصه هستی نهاد، مشهور به «اشعری» شد و از آن جا که ظاهراً در شهر قم به دنیا آمد و در همان جا زیست کرد و رشد و نموّ یافت، «قمّی» هم نامیده می‏شود.(1) خاندان از منظر...

زندگانی 
 ابن رشد ۰

زندگانی ابن رشد

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ابو الولید محمد بن احمد بن رشد منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/63103 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی

زندگانی 
 احمد ابن داوود قمی ۰

زندگانی احمد ابن داوود قمی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: احمد بن داوود بن علی قمی منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/70373 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی